top of page

LLTFF E hollë dhe e trashë

Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

About

Ky program është krijuar për t'ju shtrënguar në të gjitha vendet e duhura, ndërkohë që ju ndihmon të krijoni versionin më të mirë të vetes

You can also join this program via the mobile app. Go to the app

Instructors

Price

Free

Share

bottom of page