top of page

Kampion i L2F2

About

25 Ditë të modalitetit LLTFF Beast pa ditë pushimi, vetëm kështu kualifikoheni për të filluar këtë program! Ky program është për ata që mund të përballojnë presionin dhe të përmbushin standardet më të larta të LLTFF! (25 ditë konsistencë = dietë, ditë të dokumentuara ushtrimesh dhe mund të prishin rutinën "LLTFF Beast Mode" në gjumë! Këtu bëhen kampionët e LLTFF. A jeni gati?

You can also join this program via the mobile app. Go to the app

Instructors

Price

Free

Share

bottom of page